START


Besök min YouTube-kanal

           Samtliga mina filmer i tur och ordning efter upplägg

 

Ett sätt att närma sig läs- och skrivsvårigheter?

 

Kunskapskraven i matematik årskurs 9, innehåller 54 förmågor

 

ATT UTVECKLA ELEVERS TÄNKANDE – en teoretisk praktika, författare Gunnar Hyltegren & Stellan Lindqvist

 

POJKEN FRÅN BONANZA – sju gitarrlåtar från mina filmer

 

ORDNINGSREGLERNA i mitt klassrum

 

ETTA PÅ MUSIKLISTAN: I hennes lilla matris