Startsida


190114 Tror Isak Skogstad att skolan lär ut meningslösa stavelser

190104 Om den konfessionslösa skolan

Om en liten man som heter Gunnar – en osannolikt sann julsaga

Skolverkets nya råd 2018 Betyg och betygssättning – G Hyltegrens sammanfattning

2000-02-16 Hyltegren – Per Måhls kriteriebeskrivningar

MINA FILMER OM SKOLAN                            (skrolla nedåt)

BETYGSRESULTAT

NATIONELLA PROVRESULTAT

  • NP i grund och gymn – 2015               Påvisar de felfördelade provbetygen.
  • NP i grund – 2016                                  Varför det finns så stora ämnesskillnader?
  • NP i gymn – 2016                                   Undrar över de toksvåra matteproven.
  • NP i gymn – 2017                                   Är matematikkraven för höga eller irrelevanta?
  • NP i grundskolan 2017                         Den officiella sanningen om NP avslöjas!

SKOLVERKETS FEL OCH RÄTT

PEDAGOGIK/DIDAKTIK

PER MÅHL & CO

INTRESSANTA SAMBAND

  • Den gode rektorn                                 Betygs- och lönesättning är samma problem.
  • Kostnader och betyg                            Finns det ett samband?

FÖRSLAG TILL NYTT SYSTEM

UPPMANINGAR

MATRISEN & PRÅMEN