START


Besök min YouTube-kanal

           Samtliga mina filmer efter popularitet

UNDERLAG FÖR UTVECKLINGSSAMTAL I ÄMNET – idéskiss

 

SKOLVERKETS LÖFTE TILL LÄRARNA 2022 – filmmanus

 

VAD INNEBÄR DET ATT CYKLA? – allt lärare behöver förstå 

 

ATT UTVECKLA ELEVERS TÄNKANDE – en teoretisk praktika, författare Gunnar Hyltegren & Stellan Lindqvist

POJKEN FRÅN BONANZA – sju gitarrlåtar från mina filmer

ORDNINGSREGLERNA i mitt klassrum

ETTA PÅ MUSIKLISTAN: I hennes lilla matris