START


Besök min YouTube-kanal

Betygssätt inte dina prov – samtalsunderlag (ladda ner)

________________________________________________________________________________

Hermeneutikens ofrånkomlighet – varför elever ibland inte begriper

________________________________________________________________________________

Målstyrningen av svensk skola fungerar inte – G. Hyltegren

________________________________________________________________________________

På väg mot ett bättre betygssystem

2014 Likvärdig kunskapsbedömning – SNS förlag

2016 Policyidéer för svensk skola – SNS Förlag

2016 Ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning del 1 – SOU 2016:25

2016 Ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning del 2 – SOU 2016:25

2017 Skolverkets systemramverk för nationella prov – SKOLVERKET

2018 Nationella prov i Sverige – Acta Didactica Norge

2020 Likvärdiga betyg och meritvärden, kortversionen – SKOLVERKET

2022 Betyg och prövning – SKOLVERKET

_________________________________________________________________________________________________

Sveriges bebyggelse, Ä. län 1947, Hyssna socken – skannad av G Hy

_________________________________________________________________________________________________

ATT UTVECKLA ELEVERS TÄNKANDE – en teoretisk praktika, Gunnar Hyltegren & Stellan Lindqvist

POJKEN FRÅN BONANZA – sju gitarrlåtar från mina filmer

ORDNINGSREGLERNA i mitt klassrum

ETTA PÅ MUSIKLISTAN: I hennes lilla matris