Startsida


Här bokar du Gunnars OneManBand:   Se vår presentationssida

Du finner mina filmer på min YouTube-kanal: Gunnars kanal

Resultaten från de senaste nationella proven i engelska, matematik och svenska finner du här i diagramform: Nationella prov läsåret 2014-15

Min avhandling finner du här: Vaghet och vanmakt – 20 år med kunskapskrav i den svenska skolan

Min avhandling i mindre bitar (valfri läsning underlättas):

00 Inledning och syfte

01 Resultat 1. Hur kan lärare förstå kunskapskrav

02 Resultat 2. Hur kan riksdagsledamöter förstå kunskapskrav

03 Resultat 3. Hur kan kunskapskravens användbarhet förstås

04 Diskussion – vaghet och vanmakt

Mina bilder från måndagen den 26/10-15, programpunkten Betygsskalan – grader eller trappsteg?, Burgårdens utbildningscenter. Betygssättning som gradvisa ställningstaganden – Hyltegren 151026