AVBÖJ betyg på prov


  1. Upplys dina elever och vårdnadshavare att lärare, från och med läsåret 22/23, måste använda hela terminens/kursens observationer innan ett betyg ska sättas!

Användbara filmer för detta syfte.

  1. Se till att din skola inför nya principer för utvecklingssamtalen (som ska ske en gång per termin enligt Skollagen).