HANDBOKEN i sh/so


Läs först: Förståelseförhör enligt tvåstegsmodellen

POLITISKA IDEOLOGIER

Politiska ideologier – konsensus_konflikt ELEVTEXTEN

Tre politiska ideologier ELEVTEXTEN

Begreppsförhör 1 – konsensus eller konflikt

Begreppsförhör 2 – konsensus eller konflikt

Liberalismen – lättare begreppsförhör

Liberalismen förhör – vad är typiskt

Liberalismen – svårare begreppsförhör

Konservatismen – lättare begreppsförhör

Konservatismen förhör – vad är typiskt

Konservatismen – svårare begreppsförhör

Socialismen – lättare begreppsförhör

Politiska ideologier förhör – vad är typiskt

Socialismen – svårare begreppsförhör

Kompletteringsförhör – begrepp tre ideologier

SVERIGES STATSSKICK

Demokrati och parlamentarism – elevtexten

Påståendeförhör 1 – demokrati mål och medel

Begreppsförhör 1 – Sveriges statsskick

Sex frågor om riksdag och regering – text

Sex frågor om riksdag och regering – elevens svarsdel

Sex frågor – lärarens rättningsmall

Sveriges statsskick i funktion – förhör

Begreppsförhör 2 – Sveriges statsskick

Att rösta politiskt i Sverige – förhör med max 150 ord

MÄNNISKANS IDENTITET

MÄNNISKANS IDENTITET – elevtexten

MÄNNISKANS IDENTITET – instuderingsfrågor

MÄNNISKANS IDENTITET – fem förståelseförhör i en bunt

MORALTEORIER

MORALTEORIER – text till undervisningen

KONSTEN ATT ANALYSERA

ÅTTA ANALYSBEGREPP samt elevuppgifter

UNDERSÖKANDE ARBETE I SKOLAN

GÖRA EGNA UNDERSÖKNINGAR i grund-och gymnasium

DIN FRÅGA SOM UTGÅNGSPUNKT i ditt undersökande skolarbete

DIN FRÅGA SOM UTGÅNGSPUNKT i gymnasiearbetet

ETT ALLMER VETENSKAPLIGT sätt att arbeta i skolan