HANDBOKEN i sh/so


Läs först: Förståelseförhör enligt tvåstegsmodellen

Inga betyg på prov: Resultatanteckningar i Excel

POLITISKA IDEOLOGIER

Politiska ideologier – konsensus_konflikt ELEVTEXTEN

Tre politiska ideologier ELEVTEXTEN

01 Begreppsförhör 1 – konsensus eller konflikt

02 Begreppsförhör 2 – konsensus eller konflikt

03 Liberalismen – lättare begreppsförhör

04 Liberalismen förhör – vad är typiskt

05 Liberalismen – svårare begreppsförhör

06 Konservatismen – lättare begreppsförhör

07 Konservatismen förhör – vad är typiskt

08 Konservatismen – svårare begreppsförhör

09 Socialismen – lättare begreppsförhör

10 Politiska ideologier förhör – vad är typiskt

11 Socialismen – svårare begreppsförhör

12 Kompletteringsförhör – begrepp tre ideologier

SVERIGES STATSSKICK

Demokrati och parlamentarism – elevtexten

01 Påståendeförhör 1 – demokrati mål och medel

02 Begreppsförhör 1 – Sveriges statsskick

03 Sex frågor om riksdag och regering – text

04 Sex frågor om riksdag och regering – elevens svarsdel

05 Sex frågor – lärarens rättningsmall

06 Sveriges statsskick i funktion – förhör

07 Begreppsförhör 2 – Sveriges statsskick

08 Att rösta politiskt i Sverige – förhör med max 150 ord

MÄNNISKANS IDENTITET

MÄNNISKANS IDENTITET – elevtexten

MÄNNISKANS IDENTITET – instuderingsfrågor

MÄNNISKANS IDENTITET – fem förståelseförhör i en bunt

MORALTEORIER

MORALTEORIER – text till undervisningen

KONSTEN ATT ANALYSERA

ÅTTA ANALYSBEGREPP samt elevuppgifter

UNDERSÖKANDE ARBETE I SKOLAN

GÖRA EGNA UNDERSÖKNINGAR i grund-och gymnasium

DIN FRÅGA SOM UTGÅNGSPUNKT i ditt undersökande skolarbete

DIN FRÅGA SOM UTGÅNGSPUNKT i gymnasiearbetet

ETT ALLMER VETENSKAPLIGT sätt att arbeta i skolan