NYTT BETYGSSYSTEM, eller?


Skolverket har gjort en film om ett kunskapsseminarium om likvärdiga betyg. I den avslutande diskussionen medverkar Jan-Eric Gustafsson, professor emeritus vid Göteborgs universitet, Annika Hellewell, utredare på Sveriges kommuner och regioner, Pontus Bäckström, utredningschef på Lärarnas riksförbund, Johan Ernestam, utredare på Lärarförbundet, Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund och Maria Nordheden-Gard från Idéburna skolors riksförbund.

1) Deras samtal kretsar runt följande fyra olika modeller.

2) Håller ni med om att betygssystemet måste förändras för att vi ska få mer likvärdiga betyg?

Annika Hellewell, SKR

Ulla Hamilton Friskolornas

Pontus Bäckström, LR

Maria Nordheden-Gard, Ideburna Skolor

Johan Ernestam, LF

3) Är det några modeller som är mest intressanta?

Pontus Bäckström, LR

Annika Hellewell, SKR

Johan Ernestam, LF

Maria Nordheden-Gard, Ideburna Skolor

Ulla Hamilton Friskolornas R.F.

4) Vilken är den viktigaste förändringen som måste till för att vi ska få ett likvärdigt betygssystem?

Pontus Bäckström, LR

Maria Nordheden-Gard, Ideburna Skolor

Ulla Hamilton Friskolornas R.F.

5) Behöver ett nytt betygssystem krocka med professionen?

Johan Ernestam, LF

6) Hur kommer vi framåt mot ett mer likvärdigt betygssystem?

Pontus Bäckström, LR

TIDIGARE HÅLLPUNKTER I FILMEN

De olika betygsmodellerna översiktligt

Modellen statistisk moderering

Sammanfattning av Skolverkets olika modeller

Behöver utredas mer

Jan-Eric Gustafsson & Anders Boman – Redan i slutet på 30-talet…

Forskningen om bristande likvärdighet – Jan-Eric Gustafsson

Mål/kriterier för olika betyg fungerar ej – Jan-Eric Gustafsson